Số / Ký hiệu:
Trích yếu: Quyết định phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN
Loại văn bản:
Văn bản ngoài Ngành
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
13/07/2021
Ngày có hiệu lực:
13/07/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
: Quyết định phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN