Số / Ký hiệu:
Trích yếu: V/v báo cáo tình hình thực hiện công khai phân bổ dự toán thu, chi năm 2021
Loại văn bản:
Các văn bản khác liên quan
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Người kí:
Ngày ban hành:
28/05/2021
Ngày có hiệu lực:
28/05/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
: V/v báo cáo tình hình thực hiện công khai phân bổ dự toán thu, chi năm 2021
Nội dung trong tệp đính kèm