Số / Ký hiệu: 1135/BHXH-TCKT
Trích yếu: V/v chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN hàng tháng trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19
Loại văn bản:
Văn bản chỉ đạo của Ngành
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
29/04/2021
Ngày có hiệu lực:
29/04/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
1135/BHXH-TCKT: V/v chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN hàng tháng trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19
Nội dung trong tệp đính kèm