Số / Ký hiệu: 3474/BHXH-PC
Trích yếu: V/v tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020
Loại văn bản:
Văn bản chỉ đạo của Ngành
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Người kí:
Ngày ban hành:
03/11/2020
Ngày có hiệu lực:
03/11/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
3474/BHXH-PC: V/v tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020
Nội dung trong tệp đính kèm