Số / Ký hiệu: 3404/BHXH-VP
Trích yếu: Về việc ứng phó, phòng chống thiên tai bão lũ
Loại văn bản:
Văn bản chỉ đạo của Ngành
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Người kí:
Ngày ban hành:
27/10/2020
Ngày có hiệu lực:
27/10/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
3404/BHXH-VP: Về việc ứng phó, phòng chống thiên tai bão lũ
Nội dung trong tệp đính kèm