Số / Ký hiệu: 3194/BHXH-CSXH
Trích yếu: Hướng dẫn một số điểm mới về quy tình thực hiện giải quyết chế độ TNLĐ, BNN theo quy định tại Nghị định số 88/2020/NĐ-CP và phân cấp theo quy định tại Quyết định số 166/QĐ-BHXH
Loại văn bản:
Văn bản chỉ đạo của Ngành
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Người kí:
Ngày ban hành:
08/10/2020
Ngày có hiệu lực:
08/10/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
3194/BHXH-CSXH: Hướng dẫn một số điểm mới về quy tình thực hiện giải quyết chế độ TNLĐ, BNN theo quy định tại Nghị định số 88/2020/NĐ-CP và phân cấp theo quy định tại Quyết định số 166/QĐ-BHXH
Nội dung trong tệp đính kèm