Số / Ký hiệu:
Trích yếu: Danh sách thí sinh dự thi thăng hạng viên chức lên chuyên viên chính thuộc ngành BHXH dự thi môn Chuyên môn nghiệp vụ
Loại văn bản:
Văn bản chỉ đạo của Ngành
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
08/10/2020
Ngày có hiệu lực:
08/10/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
: Danh sách thí sinh dự thi thăng hạng viên chức lên chuyên viên chính thuộc ngành BHXH dự thi môn Chuyên môn nghiệp vụ
Nội dung trong tệp đính kèm