Số / Ký hiệu:
Trích yếu: Lịch tổ chức môn thi Tiếng Anh – sáng ngày 11/10/2020
Loại văn bản:
Văn bản chỉ đạo của Ngành
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
08/10/2020
Ngày có hiệu lực:
08/10/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
: Lịch tổ chức môn thi Tiếng Anh – sáng ngày 11/10/2020
Nội dung trong tệp đính kèm