Số / Ký hiệu: 112/2020/NĐ-CP
Trích yếu: Nghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
Loại văn bản:
Văn bản ngoài Ngành
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
18/09/2020
Ngày có hiệu lực:
20/09/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
112/2020/NĐ-CP: Nghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
Nội dung trong tệp đính kèm