Số / Ký hiệu: 89/2020/NĐ-CP
Trích yếu: Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Loại văn bản:
Văn bản ngoài Ngành
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Người kí:
Ngày ban hành:
04/08/2020
Ngày có hiệu lực:
20/09/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
89/2020/NĐ-CP: Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN