Số / Ký hiệu: 1330/BHXH-KHĐT
Trích yếu: V/v báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi quý 1 năm 2020
Loại văn bản:
Văn bản chỉ đạo của Ngành
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Người kí:
Ngày ban hành:
29/04/2020
Ngày có hiệu lực:
29/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
1330/BHXH-KHĐT: V/v báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi quý 1 năm 2020
Nội dung trong tệp đính kèm