Số / Ký hiệu: 2284/BHXH-TCCB
Trích yếu: Về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp, trợ cấp đối với viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Loại văn bản:
Văn bản chỉ đạo của Ngành
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Người kí:
Ngày ban hành:
15/07/2020
Ngày có hiệu lực:
15/07/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
2284/BHXH-TCCB: Về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp, trợ cấp đối với viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Nội dung trong tệp đính kèm