Số / Ký hiệu: 893/QĐ-BHXH
Trích yếu: Về việc ban hành quy chế quản trị, vận hành, khai thác, sử dụng hệ thống tổng hợp và phân tích dữ liệu tập trung ngành BHXH
Loại văn bản:
Văn bản chỉ đạo của Ngành
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Người kí:
Ngày ban hành:
10/07/2020
Ngày có hiệu lực:
10/07/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
893/QĐ-BHXH: Về việc ban hành quy chế quản trị, vận hành, khai thác, sử dụng hệ thống tổng hợp và phân tích dữ liệu tập trung ngành BHXH
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN