Số / Ký hiệu: 892/QĐ-BHXH
Trích yếu: QĐ ban hành kế hoạch tổng kết thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, xây dựng chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 của BHXH VN
Loại văn bản:
Văn bản chỉ đạo của Ngành
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
07/07/2020
Ngày có hiệu lực:
07/07/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
892/QĐ-BHXH: QĐ ban hành kế hoạch tổng kết thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, xây dựng chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 của BHXH VN
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN