Số / Ký hiệu: 5/2020/TT-BKHĐT
Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia
Loại văn bản:
Văn bản ngoài Ngành
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
30/06/2020
Ngày có hiệu lực:
01/09/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
5/2020/TT-BKHĐT: Sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN