Số / Ký hiệu: 293/QĐ-QLD
Trích yếu: Về việc ban hành Danh mục 65 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 104 bổ sung lần 2
Loại văn bản:
Văn bản ngoài Ngành
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Người kí:
Ngày ban hành:
26/06/2020
Ngày có hiệu lực:
26/06/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
293/QĐ-QLD: Về việc ban hành Danh mục 65 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 104 bổ sung lần 2
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN