Số / Ký hiệu: 505/QĐ-BHXH
Trích yếu: QĐ sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH TN lao động, BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo QĐ số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam
Loại văn bản:
Văn bản chỉ đạo của Ngành
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Người kí:
Ngày ban hành:
01/05/2020
Ngày có hiệu lực:
01/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
505/QĐ-BHXH: QĐ sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH TN lao động, BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo QĐ số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam
Nội dung trong tệp đính kèm
Không hỗ trợ xem trước cho file không phải là PDF