Số / Ký hiệu: 41/2019/TT-BLĐTBXH
Trích yếu: TT sửa đổi bổ sung một số điều của TT 38/2015/TT-BLĐTBXH ngày 19/10/2015 và TT 19/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 về hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 31/2015/NĐ-CP.
Loại văn bản:
Văn bản ngoài Ngành
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
15/02/2020
Ngày có hiệu lực:
15/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
41/2019/TT-BLĐTBXH: TT sửa đổi bổ sung một số điều của TT 38/2015/TT-BLĐTBXH ngày 19/10/2015 và TT 19/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 về hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 31/2015/NĐ-CP.
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN