Số / Ký hiệu: 3850A/BHXH-KHĐT
Trích yếu: Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi quý 3 và 9 tháng đầu năm 2019
Loại văn bản:
Văn bản chỉ đạo của Ngành
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
15/10/2019
Ngày có hiệu lực:
15/10/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
3850A/BHXH-KHĐT: Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi quý 3 và 9 tháng đầu năm 2019
Nội dung trong tệp đính kèm