Số / Ký hiệu: 100/QĐ-BHXH
Trích yếu: Quyết định ban hành quy trình về thanh toán điện tử song song giữa hệ thống BHXH Việt Nam và các hệ thống ngân hàng thương mại
Loại văn bản:
Văn bản chỉ đạo của Ngành
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Người kí:
Ngày ban hành:
17/01/2020
Ngày có hiệu lực:
17/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
100/QĐ-BHXH: Quyết định ban hành quy trình về thanh toán điện tử song song giữa hệ thống BHXH Việt Nam và các hệ thống ngân hàng thương mại
Nội dung trong tệp đính kèm