Số / Ký hiệu: ĐCT-BP
Trích yếu: Bình Phước: Danh sách điểm chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp BH thất nghiệp
Loại văn bản:
Văn bản chỉ đạo của Ngành
Cơ quan ban hành:
Tỉnh, thành phố
Lĩnh vực:
Điểm chi trả
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
30/10/2019
Ngày có hiệu lực:
30/10/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
ĐCT-BP: Bình Phước: Danh sách điểm chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp BH thất nghiệp
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN