Số / Ký hiệu: 3985/BHXH-LT
Trích yếu: Về việc hướng dẫn cập nhật hồ sơ hưởng BHXH lên Hệ thống Lưu trữ tập trung
Loại văn bản:
Văn bản chỉ đạo của Ngành
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
24/10/2019
Ngày có hiệu lực:
24/10/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
3985/BHXH-LT: Về việc hướng dẫn cập nhật hồ sơ hưởng BHXH lên Hệ thống Lưu trữ tập trung
Nội dung trong tệp đính kèm