Số / Ký hiệu: 969/QĐ-BHXH
Trích yếu: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH địa phương
Loại văn bản:
Văn bản chỉ đạo của Ngành
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
29/07/2019
Ngày có hiệu lực:
01/10/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
969/QĐ-BHXH: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH địa phương
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN