Số / Ký hiệu: 999/QĐ-BHXH
Trích yếu: Ban hành Phần mềm Quản lý hoạt động thanh tra, kiểm tra Phiên bản 1.0
Loại văn bản:
Văn bản chỉ đạo của Ngành
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
08/08/2019
Ngày có hiệu lực:
08/08/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
999/QĐ-BHXH: Ban hành Phần mềm Quản lý hoạt động thanh tra, kiểm tra Phiên bản 1.0
Nội dung trong tệp đính kèm