Số / Ký hiệu: 357/QĐ-BHXH
Trích yếu: Giao chỉ tiêu phát triển số người tham gia BHXH, BH thất nghiệp giai đoạn 2019 - 2021
Loại văn bản:
Văn bản chỉ đạo của Ngành
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
02/04/2019
Ngày có hiệu lực:
02/04/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
357/QĐ-BHXH: Giao chỉ tiêu phát triển số người tham gia BHXH, BH thất nghiệp giai đoạn 2019 - 2021
Nội dung trong tệp đính kèm