Số / Ký hiệu: 900/KH-BHXH
Trích yếu: Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019
Loại văn bản:
Văn bản chỉ đạo của Ngành
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
25/03/2019
Ngày có hiệu lực:
25/03/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
900/KH-BHXH: Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019
Nội dung trong tệp đính kèm