Số / Ký hiệu: 856/BHXH-TDKT
Trích yếu: Về việc đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động
Loại văn bản:
Văn bản chỉ đạo của Ngành
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
21/03/2019
Ngày có hiệu lực:
21/03/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
856/BHXH-TDKT: Về việc đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động
Nội dung trong tệp đính kèm