Số / Ký hiệu: 175/BHXH-KHTC
Trích yếu: Danh sách điểm chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Loại văn bản:
Văn bản chỉ đạo của Ngành
Cơ quan ban hành:
Tỉnh, thành phố
Lĩnh vực:
Điểm chi trả
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
23/12/2018
Ngày có hiệu lực:
23/12/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
175/BHXH-KHTC: Danh sách điểm chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Nội dung trong tệp đính kèm