Số / Ký hiệu: Bang-02
Trích yếu: Bảng 02: Bảng so sánh và đề xuất mức bù chênh lệch tỷ lệ % lương hưu đối với lao động nữ nghỉ hưu từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2021
Loại văn bản:
Các văn bản khác liên quan
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
04/08/2018
Ngày có hiệu lực:
04/08/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
Bang-02: Bảng 02: Bảng so sánh và đề xuất mức bù chênh lệch tỷ lệ % lương hưu đối với lao động nữ nghỉ hưu từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2021
Nội dung trong tệp đính kèm