Số / Ký hiệu: Bang-01
Trích yếu: Bảng 01: Tỷ lệ % lương hưu của lao động nam tính theo thời điểm nghỉ hưutheo quy định tại Luật BHXH năm 2014
Loại văn bản:
Các văn bản khác liên quan
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
04/08/2018
Ngày có hiệu lực:
04/08/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
Bang-01: Bảng 01: Tỷ lệ % lương hưu của lao động nam tính theo thời điểm nghỉ hưutheo quy định tại Luật BHXH năm 2014
Nội dung trong tệp đính kèm