Số / Ký hiệu: 5791/BHXH-DVT
Trích yếu: Công văn hướng dẫn thanh toán Citicolin dùng đường tiêm
Loại văn bản:
Văn bản chỉ đạo của Ngành
Cơ quan ban hành:
BHXH Việt Nam
Lĩnh vực:
Thuốc &VTYT
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Nguyễn Tá Tỉnh
Ngày ban hành:
26/12/2017
Ngày có hiệu lực:
26/12/2017
Trạng thái văn bản:
Hết hiệu lực ngày 02/01/2018
Nội dung văn bản
5791/BHXH-DVT: Công văn hướng dẫn thanh toán Citicolin dùng đường tiêm
Nội dung trong tệp đính kèm