Số / Ký hiệu: 14065/BTC-QLCS
Trích yếu: V/v xử lý một số vấn đề phát sinh trong quá trình mua sắm TSNN
Loại văn bản:
Văn bản ngoài Ngành
Cơ quan ban hành:
Bộ, ngang Bộ
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
19/11/2017
Ngày có hiệu lực:
19/11/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
14065/BTC-QLCS: V/v xử lý một số vấn đề phát sinh trong quá trình mua sắm TSNN
Nội dung trong tệp đính kèm