Số / Ký hiệu: 259/TB-VKH
Trích yếu: Thông báo v/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Loại văn bản:
Các văn bản khác liên quan
Cơ quan ban hành:
BHXH Việt Nam
Lĩnh vực:
Văn bản của BHXH VN
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Bùi Quang Huy
Ngày ban hành:
14/08/2017
Ngày có hiệu lực:
14/08/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
259/TB-VKH: Thông báo v/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Nội dung trong tệp đính kèm