Số / Ký hiệu:
Trích yếu: Nhận thức an toàn thông tin
Loại văn bản:
Các văn bản khác liên quan
Cơ quan ban hành:
Bộ, ngang Bộ
Lĩnh vực:
Công văn
Người kí:
Cục ATTT
Ngày ban hành:
29/02/2016
Ngày có hiệu lực:
03/08/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
: Nhận thức an toàn thông tin
Nội dung trong tệp đính kèm