Số / Ký hiệu: 46/2014/QH13
Trích yếu: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
Loại văn bản:
Luật BHXH;; BHYT
Cơ quan ban hành:
Quốc hội
Lĩnh vực:
Luật - Pháp lệnh
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành:
13/06/2014
Ngày có hiệu lực:
01/01/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
46/2014/QH13: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
Nội dung trong tệp đính kèm