Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (689)
Trích yếu: V/v KCB BHYT sau giai đoạn giãn cách xã hội do dịch bệnh COVID-19
Ngày ban hành:
15/10/2021
Ngày có hiệu lực:
15/10/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v xác định đối tượng hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg
Ngày ban hành:
13/10/2021
Ngày có hiệu lực:
13/10/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông bảo bổ sung thí sinh đủ điều kiện tiêu chuẩn vòng 1 để tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ
Ngày ban hành:
13/10/2021
Ngày có hiệu lực:
13/10/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị quyết sửa đổi bổ sung Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID 19
Ngày ban hành:
08/10/2021
Ngày có hiệu lực:
08/10/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, xét tuyển kết quả học tập nghiên cứu vòng 1 và tổ chức xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ
Ngày ban hành:
07/10/2021
Ngày có hiệu lực:
07/10/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết quả đấu thầu mua sắm thuốc từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2021
Ngày ban hành:
05/10/2021
Ngày có hiệu lực:
05/10/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
Ngày ban hành:
01/10/2021
Ngày có hiệu lực:
01/10/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định Ban hành kế hoạch thông tin đối ngoại Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025
Ngày ban hành:
30/09/2021
Ngày có hiệu lực:
30/09/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực