Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (799)
Trích yếu: Về việc tăng cường công tác chỉ đạo phát triển người tham gia BHXH, BHYT
Ngày ban hành:
19/09/2022
Ngày có hiệu lực:
19/09/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v QĐ phê duyệt kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam, phiên bản 2.0
Ngày ban hành:
19/09/2022
Ngày có hiệu lực:
19/09/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH địa phương
Ngày ban hành:
16/09/2022
Ngày có hiệu lực:
01/01/2023
Trạng thái văn bản:
Chưa có hiệu lực
Trích yếu: QĐ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Ngày ban hành:
16/09/2022
Ngày có hiệu lực:
01/01/2023
Trạng thái văn bản:
Chưa có hiệu lực
Trích yếu: Kết quả đấu thầu mua sắm thuốc từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2022 (Đợt 4)
Ngày ban hành:
15/09/2022
Ngày có hiệu lực:
15/09/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo điểm chấm phúc khảo kiểm tra, sát hạch kỳ xét tiếp nhận vào làm viên chức ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Cụm số 05
Ngày ban hành:
14/09/2022
Ngày có hiệu lực:
14/09/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc hướng dẫn khen thưởng sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 96/NQ-BCS
Ngày ban hành:
13/09/2022
Ngày có hiệu lực:
13/09/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v hướng dẫn đẩy mạnh truyền thông kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 96/NQ-BCS
Ngày ban hành:
12/09/2022
Ngày có hiệu lực:
12/09/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực