Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (614)
Trích yếu: Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2021 của ngành Bảo hiểm xã hội
Ngày ban hành:
24/02/2021
Ngày có hiệu lực:
24/02/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Ban hành danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
Ngày ban hành:
23/02/2021
Ngày có hiệu lực:
23/02/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công bố KQĐT VTYT rộng rãi đợt 1 năm 2021
Ngày ban hành:
23/02/2021
Ngày có hiệu lực:
23/02/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v chi trả lương hưu, trợ cấp BHX, BHTN hàng tháng trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
Ngày ban hành:
23/02/2021
Ngày có hiệu lực:
23/02/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v tập trung triển khai các nhiệm vụ công tác sau Tết Nguyên đán Tân Sửu
Ngày ban hành:
17/02/2021
Ngày có hiệu lực:
17/02/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thực hiện các nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
Ngày ban hành:
03/02/2021
Ngày có hiệu lực:
03/02/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v hướng dẫn một số quy định tại Điều 22 Luật BHYT
Ngày ban hành:
02/02/2021
Ngày có hiệu lực:
02/02/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v chuyển kết quả giá thuốc trúng thầu trung bình 6 tháng cuối năm 2020
Ngày ban hành:
02/02/2021
Ngày có hiệu lực:
02/02/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực