Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (724)
Trích yếu: Thông báo Điểm chấm phúc khảo kiểm tra, sát hạch kỳ xét tiếp nhận vào làm viên chức ngành BHXH tại Cụm số 2
Ngày ban hành:
24/01/2022
Ngày có hiệu lực:
24/01/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: QĐ Ban hành chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính Phủ
Ngày ban hành:
20/01/2022
Ngày có hiệu lực:
20/01/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định về việc ban hành quy chế kiểm soát thủ tục hành chính của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Ngày ban hành:
19/01/2022
Ngày có hiệu lực:
19/01/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc tổ chức các hoạt động truyền thông trực quan
Ngày ban hành:
14/01/2022
Ngày có hiệu lực:
14/01/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch phát động Phong trào thi đua của cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Phong trào thi đua ngành BHXH Việt Nam năm 2022
Ngày ban hành:
14/01/2022
Ngày có hiệu lực:
14/01/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, chưa đủ điều kiện tiêu chuẩn xét tiếp nhận vào làm viên chức tại Cụm 03 - đợt 02
Ngày ban hành:
11/01/2022
Ngày có hiệu lực:
11/01/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công bố công khai số liệu điều chỉnh phân bổ dự toán chi BHXH, BHTN và chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN năm 2021
Ngày ban hành:
31/12/2021
Ngày có hiệu lực:
31/12/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định về việc công bố công khai phân bổ điều chỉnh dự toán năm 2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Ngày ban hành:
31/12/2021
Ngày có hiệu lực:
31/12/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực