Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (530)
Trích yếu: Về việc thực hiện công tác thu, phát triển đối tượng 4 tháng cuối năm 2020
Ngày ban hành:
24/09/2020
Ngày có hiệu lực:
24/09/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v hướng dẫn triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020
Ngày ban hành:
24/09/2020
Ngày có hiệu lực:
24/09/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công điện phòng chống dịch bệnh Covid 19
Ngày ban hành:
24/09/2020
Ngày có hiệu lực:
24/09/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường thực hiện chính sách BHXH, BHYT
Ngày ban hành:
24/09/2020
Ngày có hiệu lực:
24/09/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam
Ngày ban hành:
24/09/2020
Ngày có hiệu lực:
24/09/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc ban hành Quy chế cung cấp, quản lý và sử dụng chứng thư số, dịch vụ chứng thực chữ ký số trong ngành BHXH
Ngày ban hành:
22/09/2020
Ngày có hiệu lực:
22/09/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28.2.2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
Ngày ban hành:
18/09/2020
Ngày có hiệu lực:
05/11/2020
Trạng thái văn bản:
Chưa có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025
Ngày ban hành:
14/09/2020
Ngày có hiệu lực:
14/09/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực