Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (1066)
Trích yếu: Kế hoạch tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2024
Ngày ban hành:
24/05/2024
Ngày có hiệu lực:
24/05/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc tăng cường truyền thông chuyên đề về BHXH một lần
Ngày ban hành:
22/05/2024
Ngày có hiệu lực:
22/05/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc thông tin, truyền thông bảo đảm an toàn thông tin mạng
Ngày ban hành:
21/05/2024
Ngày có hiệu lực:
21/05/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới
Ngày ban hành:
21/05/2024
Ngày có hiệu lực:
21/05/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc truyền thông cao điểm về BHXH, BHYT nhân Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
Ngày ban hành:
20/05/2024
Ngày có hiệu lực:
20/05/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch sửa đổi, bổ sung Kế hoạch tiếp nhận vào làm viên chức tại các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam năm 2024
Ngày ban hành:
16/05/2024
Ngày có hiệu lực:
16/05/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW Nghị quyết hội nghị lần thứ 8 BCH TW Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn mới
Ngày ban hành:
14/05/2024
Ngày có hiệu lực:
14/05/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo giới thiệu mẫu dấu của Thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Ngày ban hành:
29/02/2024
Ngày có hiệu lực:
01/03/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực