Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (586)
Trích yếu: Nghị định quy định về tuổi nghỉ hưu
Ngày ban hành:
18/11/2020
Ngày có hiệu lực:
01/01/2021
Trạng thái văn bản:
Chưa có hiệu lực
Trích yếu: Về việc thực hiện chỉ tiêu thu, phát triển đối tượng năm 2020
Ngày ban hành:
18/11/2020
Ngày có hiệu lực:
18/11/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết quả đấu thầu mua sắm thuốc từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2020 lên cổng thông tin điện tử của Ngành
Ngày ban hành:
17/11/2020
Ngày có hiệu lực:
17/11/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v hướng dẫn tổ chức ký và thực hiện hợp đồng KCB BHYT năm 2021
Ngày ban hành:
10/11/2020
Ngày có hiệu lực:
10/11/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Ban hành Quy chế chứng thực của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia
Ngày ban hành:
30/10/2020
Ngày có hiệu lực:
25/12/2020
Trạng thái văn bản:
Chưa có hiệu lực
Trích yếu: Nghị quyết của Chính phủ về đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước
Ngày ban hành:
29/10/2020
Ngày có hiệu lực:
29/10/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi quý III và 9 tháng đầu năm 2020
Ngày ban hành:
12/10/2020
Ngày có hiệu lực:
12/10/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi quý II và 6 tháng đầu năm 2020
Ngày ban hành:
15/07/2020
Ngày có hiệu lực:
15/07/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực