Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (767)
Trích yếu: Về việc hướng dẫn truyền thông nhân Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7
Ngày ban hành:
20/06/2022
Ngày có hiệu lực:
20/06/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc đảm bảo cung ứng thuốc, vật tư y tế phục vụ KCB BHYT
Ngày ban hành:
14/06/2022
Ngày có hiệu lực:
14/06/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo điểm kiểm tra, sát hạch kỳ xét tiếp nhận vào làm viên chức ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại cụm số 04
Ngày ban hành:
13/06/2022
Ngày có hiệu lực:
13/06/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc đấu thầu mua, sắm thuốc, vật tư y tế đảm bảo công tác KCB BHYT
Ngày ban hành:
13/06/2022
Ngày có hiệu lực:
13/06/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: QĐ v/v công bố công khai phân bổ dự toán năm 2022 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Ngày ban hành:
03/06/2022
Ngày có hiệu lực:
03/06/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v báo cáo tình hình thực hiện công khai phân bổ dự toán thu, chi năm 2022
Ngày ban hành:
31/05/2022
Ngày có hiệu lực:
31/05/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc thông báo bổ sung thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tiêu chuẩn xét tiếp nhận vào làm viên chức tại Cụm số 04
Ngày ban hành:
30/05/2022
Ngày có hiệu lực:
30/05/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: QĐ sửa đổi, bổ sung một số điều quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHXH ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 và Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Ngày ban hành:
24/05/2022
Ngày có hiệu lực:
24/05/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực