• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Hiền Hậu
Email:
Ngày gửi:
07/06/2019
Lĩnh vực:
BHXH một lần
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Đến nay, em đã tham gia BHXH được 4 năm 10 tháng. Nếu được hưởng trợ cấp BHXH 1 lần thì sẽ được bao nhiêu tiền? Quá trình đóng BHXH của tôi như sau: Từ tháng năm Đến tháng năm Mức đóng BHXH 10/2012 12/2012 1.993.600 01/2013 12/2013 2.352.000 01/2014 12/2014 2.688.000 01/2015 12/2015 3.089.600 01/2016 8/2016 3.657.000 9/2016 02/2017 Nghỉ thai sản 3/2017 6/2017 3.917.000 7/2017 7.2017 3.730.000

Trả lời bởi:
Ngày trả lời:
07/06/2019
File đính kèm:
Câu trả lời:

Tại khoản 2, Điều 8, Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính Phủ, hoặc khoản 2, Điều 60 Luật BHXH  quy định về mức hưởng BHXH 1 lần được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau:

1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014

02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi

-Tại Khoản 2, Điều 9, Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính Phủ, hoặc Khoản 2, Điều 62, Luật BHXH quy định mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính trợ cấp 1 lần đối với người lao động có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian.

- Tại khoản 4, Điều 19, Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày  29/12/2015 của Bộ Lao động Thương Binh & Xã hội quy định khi tính mức hưởng BHXH 1 lần trong trường hợp thời gian đóng BHXH có tháng lẻ thì từ 01 đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng tính là một năm.

Trường hợp của bản có mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian đóng là: (174.132.000 đồng : 58 tháng = 3.002.275 đồng)

Mức hưởng BHXH 1 lần = { (1,5 tháng x 2 năm) + (2 tháng x 3 năm)} x 3.002.275 đồng = 27.020.475 đồng./.