• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Phạm Thị Lụa
Ngày gửi:
17/10/2020
Lĩnh vực:
Bảo hiểm y tế
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Tôi thường trú tại Hội An - Quảng Nam. Tuy nhiên trong quá trình công tác tại Huế tôi đã đăng kí nơi khám chữa bệnh ban đầu tại Phòng khám Bác sĩ gia đình (41 Nguyễn Huệ - Thành phố Huế) (phòng khám trực thuộc Bệnh viện Trường Đại học Y dược Huế). Nay tôi chuyển công tác về Đà Nẵng, muốn khám mắt tại Bệnh viện Mắt Đà Nẵng, vậy tôi có dùng được thẻ BHYT đó để thăm khám tại đây và được hưởng quyền lợi từ BHYT không ? Tôi rất mong câu trả lời từ kênh tiếp nhận. Tôi cảm ơn

Trả lời bởi:
BHXH Việt Nam trả lời
Ngày trả lời:
17/10/2020
File đính kèm:
Câu trả lời:

Khoản 3 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định:

3. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:

b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;”

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn có thẻ BHYT tại Phòng khám Bác sĩ gia đình (41 Nguyễn Huệ - Thành phố Huế). Bạn vào Bệnh viện Mắt Đà Nẵng mà không có giấy chuyển viện thì bạn được xác định là đi khám bệnh trái tuyến tỉnh. Vì vậy bạn không được hưởng quyền lợi BHYT.