• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Nguyễn Quốc Trí
Email:
trimarketing1109@gmail.com
Ngày gửi:
15/09/2020
Lĩnh vực:
Câu hỏi khác
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Tôi chưa nhận được tiền TCTN tháng thứ 2. Đã gửi mẫu số 16 qua đường bưu điện về chi nhánh BHXH quận 9, Tp HCM. Nhờ cơ quan kiểm tra lại giúp tôi.

Trả lời bởi:
Ngày trả lời:
15/09/2020
File đính kèm:
Câu trả lời:

Theo quy định tại Điều 52 Luật Việc làm thì trong thời gian hưởng TCTN, hàng tháng người lao động phải thông báo với Trung tâm Dịch vụ việc làm về việc tìm kiếm việc làm; tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định: “Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày người lao động không đến thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định, trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đang hưởng TCTN trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định về việc tạm dừng hưởng TCTN của người lao động”.

Theo quy định trên, Bạn phải khai báo về việc tìm kiếm việc làm (gửi Mẫu số 16 ) đến Trung tâm Dịch vụ việc làm, không phải gửi cho cơ quan BHXH. Mặt khác, do Bạn không cung cấp đầy đủ thông tin nên cơ quan BHXH không kiểm tra giúp Bạn được, đề nghị Bạn liên hệ với Trung tâm dịch vụ việc làm để được giải đáp.