• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Thái
Email:
thaihh0604@gmail.com
Ngày gửi:
19/08/2020
Lĩnh vực:
BH thất nghiệp
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Cho e hỏi là thời gian lãnh tiền bảo hiểm thất nghiệp lần 2 là bao nhiêu ngày kể từ ngày nộp đơn thông báo tìm việc ạ, theo như tìm hiểu thì e được biết là tính từ ngày thứ 7 trong tuần nộp đến khi được lãnh là 5 ngày, nhưng mà em nộp tính từ ngày nộp đến nay là 2 tuần rồi mà vẫn không có, vậy cho em hỏi là thông tin nhận tiền bảo hiểm sau 5 ngày là đúng hay không ạ. Em cảm ơn ạ.

Trả lời bởi:
Ngày trả lời:
15/09/2020
File đính kèm:
Câu trả lời:

Điểm b khoản 2 Điều 18 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định: Tổ chức BHXH thực hiện chi trả TCTN cho người lao động từ tháng hưởng TCTN thứ 2 trở đi trong thời hạn 05 ngày làm việc, tính từ thời điểm ngày thứ 07 của tháng hưởng TCTN đó nếu không nhận được quyết định tạm dừng hoặc chấm dứt hưởng TCTN đối với người lao động. Trường hợp thời điểm ngày thứ 07 nêu trên là ngày nghỉ thì thời hạn chi trả TCTN được tính từ ngày làm việc tiếp theo.

Để được trả lời lý do cụ thể, đề nghị bạn liên hệ với BHXH tỉnh, thành phố nơi bạn đăng ký nhận TCTN để được giải đáp.