• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Bạn đọc
Email:
tvd.cda@gmail.com
Ngày gửi:
20/07/2020
Lĩnh vực:
Câu hỏi khác
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Tôi muốn sử dụng dịch vụ Công trực tuyến tại trang https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn nhưng trang này không có dữ liệu và dịch vụ gì.

Trả lời bởi:
Ngày trả lời:
03/08/2020
File đính kèm:
Câu trả lời:

Đề nghị bạn lập Tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT mẫu TK1-TS ban hành kèm theo Quyết định số 505/QĐ-BHXH nộp cho cơ quan BHXH để được cấp lại.

Trả lời bởi:
Ngày trả lời:
20/07/2020
File đính kèm:
Câu trả lời:

Để sử dụng dịch vụ công trực tuyến của BHXH tại địa chỉ trên, bạn cần đăng ký, đăng nhập tài khoản (cá nhân hoặc tổ chức) rồi chọn phần "Kê khai hồ sơ" (như hình dưới) để thực hiện. Bạn có thể tham khảo hướng dẫn sử dụng tại đường dẫn: https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn/#/tro-giup.