• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Bạn đọc Hoàng Ngọc Thắng
Email:
Ngày gửi:
20/07/2020
Lĩnh vực:
Câu hỏi khác
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Tôi cần có thông tin về tỉnh, huyện và xã để tra cứu thông tin đóng BHXH và sau đó cần các thông tin để nhận bảo hiểm thất nghiệp?

Trả lời bởi:
Ngày trả lời:
20/07/2020
File đính kèm:
Câu trả lời:

Bạn có thể truy cập vào địa chỉ https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-dong-bao-hiem.aspx để lựa chọn tỉnh, huyện và xã để tra cứu quá trình tham gia BHXH.