• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Bạn đọc Nguyễn Nhi
Email:
Ngày gửi:
28/06/2020
Lĩnh vực:
Ốm đau, thai sản
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Em đang nghỉ chế độ thai sản đến 21/05/2020 em định xin nghỉ dưỡng sức thêm 10 ngày nữa do em mổ sinh đôi. Vậy em có cần làm giấy bệnh không hay chỉ nộp đơn xin nghỉ cho trường?

Trả lời bởi:
Ngày trả lời:
28/06/2020
File đính kèm:
Câu trả lời:

- Điều 41 Luật BHXH quy định: Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng
chế độ thai sản theo quy định, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà
sức khoẻ chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 5 đến 10
ngày (tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên).

Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe quy định nêu trên do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định

          - Theo hướng dẫn tại khoản 2.4 Điều 4 Quyết định 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của BHXH Việt Nam về quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN thì hồ sơ là mẫu 01B-HSB (Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe) do đơn vị sử dụng lao động lập.

          Bạn đối chiếu với quy định nêu trên để nắm được quyền lợi của mình.