• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Bạn đọc
Email:
phucvinh122@gmail.com
Ngày gửi:
28/06/2020
Lĩnh vực:
Ốm đau, thai sản
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Hiện tôi đang bị bệnh lao phổi và phải chữa trị nằm viện dài ngày (từ 9 tháng đến 1 năm), sau đó công ty yêu cầu xin bản sao hồ sơ bệnh án để làm thủ tục gia hạn BHYT và làm thủ tục hưởng chế độ ốm đau. Tuy nhiên bệnh viện nói chỉ cho sao hồ sơ bệnh án khi tôi ra viện. Như vậy, tôi cần xin loại giấy tờ xác nhận gì để có thể nộp lên cơ quan bảo hiểm gia hạn thời hạn BHYT và hưởng chế độ trợ cấp ốm đau của BHXH?

Trả lời bởi:
Ngày trả lời:
28/06/2020
File đính kèm:
Câu trả lời:

- Về thủ tục báo giảm và sử dụng thẻ BHYT: Trường hợp của Bạn bị mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh dài ngày do Bộ Y tế quy định, trong tháng có số ngày nghỉ việc do ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên thì đơn vị chỉ cần thực hiện thủ tục báo giảm bằng cách kê khai trên mẫu D02-TS ban hành kèm theo Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

- Về hồ sơ hưởng chế độ ốm đau:

Điều 100 Luật BHXH năm 2014 quy định hồ sơ hưởng chế độ ốm đau là: Giấy ra viện đối với trường hợp điều trị nội trú, Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đối với trường hợp điều trị ngoại trú.