• HỎI ĐÁP
Người gửi:
hiephv.cntt@hacotab.edu.vn
Ngày gửi:
15/05/2020
Lĩnh vực:
BH thất nghiệp
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Tôi làm và đóng bảo hiểm ở 2 công ty, lúc tôi nghỉ công ty đầu tiên tôi không lấy sổ BHXH. Vào làm công ty thứ 2 thì công ty vẫn đóng bảo hiểm bình thường nhưng không đòi hỏi sổ BHXH cũ. Tôi mới nghỉ việc, công ty có trả sổ bảo hiểm và quyết định chấm dứt hợp đồng lao động. Giờ tôi muốn đi làm BH thất nghiệp mà không có sổ BHXH cũ có được không?

Trả lời bởi:
Ngày trả lời:
15/05/2020
File đính kèm:
Câu trả lời:

Theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 45 Luật Việc làm thì thời gian đóng BH thất nghiệp để xét hưởng BH thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng BH thất nghiệp liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng BH thất nghiệp cho đến khi người lao động chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV theo quy định của pháp luật mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp. Sau khi chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, thời gian đóng BH thất nghiệp trước đó của người lao động không được tính để hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo. Thời gian đóng BH thất nghiệp cho lần hưởng BH thất nghiệp tiếp theo được tính lại từ đầu, trừ một số trường hợp đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng được bảo lưu thời gian đóng BH thất nghiệp chưa hưởng để tính hưởng cho lần sau theo quy định.

Do đó, để đảm bảo quyền lợi của mình thì trước khi nộp hồ sơ đề nghị hưởng BH thất nghiệp bạn cần đến cơ quan BHXH để làm thủ tục gộp sổ BHXH, xác nhận tổng thời gian đã đóng BH thất nghiệp của bạn trên sổ BH thất nghiệp khi bạn đủ điều kiện hưởng theo quy định.