• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Duy nguyễn
Email:
duyn11432@gmail.com
Ngày gửi:
22/01/2021
Lĩnh vực:
BH thất nghiệp
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Dạ e tên nguyễn hoàng phương duy số bhxh là 7933815516 , số cmnd là 079095007115 , ngày 4tháng 1 năm 2021 e có lên trung tâm giới thiệu việc làm quận 6 khai báo việc làm và được hướng dẫn gửi hồ sơ qua bưu điện do dịch bệnh , vì e lãnh tiền mặt nên e ko biết tiền đã được chuyển về bưu điện trung tâm thành phố số 02 công xã paris chưa ạ

Trả lời bởi:
BHXH Việt Nam trả lời
Ngày trả lời:
25/01/2021
File đính kèm:
Câu trả lời:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian diễn ra dịch Covid19, tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid 19 thì từ 01/4/2020 đến khi công bố hết dịch, người lao động được phép gửi hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp thông qua đường bưu điện, thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng được thực hiện dưới hình thức gián tiếp (gửi thư điện tử, fax, qua đường bưu điện,…).

Do đó, Trung tâm dịch vụ việc làm quận 6 hướng dẫn Bạn gửi hồ sơ và khai báo việc làm là đúng với chỉ đạo trên. Về tiền trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp, BHXH Việt Nam đã liên hệ với Phòng chế độ BHXH Thành Phố Hồ Chí Minh và được biết số tiền trợ cấp thất nghiệp của Bạn đã được chuyển đến Bưu điện Trung tâm thành phố 02 công xã Paris, đề nghị Bạn liên hệ với Bưu điện Tru