• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Lại Thị Thanh Huyền
Email:
Ngày gửi:
15/09/2020
Lĩnh vực:
Hưu trí, tử tuất
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Từ năm 1987 đến năm 1999 mẹ tôi làm công nhân và có tham gia BHXH bắt buộc. Từ năm 2000 mẹ tôi đã nghỉ việc. Hiện mẹ tôi 52 tuổi và có nhu cầu tham gia BHXH tự nguyện để được nhận lương hưu. Vậy cho tôi hỏi, nếu mẹ tôi chọn mức đóng là 2tr/ tháng, đóng trong 2 lần thì mức lương hưu hàng tháng sau này mẹ tôi được nhận sẽ là bao nhiêu, cách tính như thế nào. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trả lời bởi:
Ngày trả lời:
15/09/2020
File đính kèm:
Câu trả lời:

Theo quy định tại Điều 3, Điều 5 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ thì:

Thời gian tính hưởng chế độ hưu trí là tổng thời gian đã đóng BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện, không bao gồm thời gian đã tính hưởng BHXH một lần.

Mức lương hưu hằng tháng được tính bằng tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng nhân với mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đóng BHXH quy định.

Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%;

Do Bạn không cung cấp đầy đủ thông tin về diễn biến quá trình tham gia BHXH bắt buộc (thời gian, mức lương); thời gian tham gia BHXH tự nguyện nên BHXH Việt Nam không có căn cứ trả lời cụ thể mức lương hưu sau này mẹ Bạn được hưởng, đề nghị Bạn liên hệ với cơ quan BHXH nơi Ban cư trú để được giải đáp.