• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Bùi Đình Đệ
Email:
dinhde2008@gmail.com
Ngày gửi:
24/08/2020
Lĩnh vực:
Hưu trí, tử tuất
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Kính gửi BHXH Việt Nam Tên tôi là Bùi Đình Đệ, sinh 12/6/1960, số sổ BHXH 29966067004, hộ khẩu thường trú, khối Quang Trung, phường Quang Tiến, Tx Thái Hòa, NA. Điện thoại 0913275238. Tôi xin hỏi Quý cơ quan BHXH VN một việc như sau: tháng 6/1998 tôi có QĐ của Sở NN & PTNT Nghệ An đề bạt “Trưởng kế toán kiêm trưởng phòng tài vụ” Xí nghiệp chế biến, cấp dưới Công ty TNHH MTV cà phê cao su Nghệ An. Từ đó tôi đóng BHXH có hệ số 0,2 phụ cấp chức vụ. Đến tháng 7/2012 tôi chuyển công tác khác. Nay tôi nghỉ hưu, khi tính lương hưu BHXH Thái Hòa không tính phần phục cấp TN đó, nói là chức danh đó không được hưởng PC trách nhiệm. Và họ tính trả lại số tiền BHXH phần PC đã đóng theo cách đóng bao nhiêu trả lại bấy nhiêu (ví dụ năm 1998 đóng 1.000 đ thì bây giờ cũng trả 1.000đ). Tôi có đề xuất tính tổng hệ số những năm đóng nhân với mức lương cơ bản khi chốt sổ BHXH (1.490.000đ/HS) nhưng BHXH Thái Hòa nói không có quy định. Nay tôi xin hỏi Quý cơ quan BHXH VN cách giải quyết chế độ lương hưu của tôi như thế nào cho đúng. Xin chân thành cảm ơn Quý cơ quan! (Nếu được xin Quý cơ quan trả lời cho tôi qua emai: dinhde2008@gmail.com) Ngày 2482020

Trả lời bởi:
Ngày trả lời:
15/09/2020
File đính kèm:
Câu trả lời:

Điều 37 Nghị định số 12/CP ngày 26/01/1995 của Chính phủ quy định: Tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH gồm lương theo ngạch bậc, chức vụ, hợp đồng và các khoản phụ cấp khu vực đắt đỏ, chức vụ, thâm niên, hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có).

Điều 94 Luật BHXH năm 2006 quy định: Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng BHXH là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).

Pháp luật về BHXH không qui định việc hoàn trả số tiền đóng BHXH không đúng quy định tính theo mức lương cơ sở tại thời điểm hoàn trả.

Do Bạn không cung cấp hồ sơ liên quan để xác định tiền lương của Bạn có thuộc trường hợp đóng phụ cấp chức vụ hay không nên BHXH Việt Nam không có căn cứ để trả lời cụ thể. BHXH Việt Nam cung cấp nội dung quy định chính sách về tiền lương làm căn cứ đóng BHXH (thời gian từ tháng 6/1998 đến tháng 12/2006: áp dụng quy định tại Điều 37 Nghị định số 12/CP, từ tháng 01/2007 đến tháng 6/2012: áp dụng quy định tại Điều 94 Luật BHXH năm 2006) để Bạn nắm được.