Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (938)
Trích yếu: Về việc triển khai công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHTN, BHYT
Ngày ban hành:
24/10/2023
Ngày có hiệu lực:
24/10/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo về việc số báo danh, danh sách ca thi, lịch thi kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023
Ngày ban hành:
23/10/2023
Ngày có hiệu lực:
23/10/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v tặng "Bằng khen của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam"
Ngày ban hành:
20/10/2023
Ngày có hiệu lực:
20/10/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo kết quả vòng 1 kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển và tổ chức vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc BHXH thành phố Hồ Chí Minh năm 2023
Ngày ban hành:
19/10/2023
Ngày có hiệu lực:
19/10/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc đẩy mạnh truyền thông chính sách BHXH, BHYT các tháng cuối năm 2023
Ngày ban hành:
18/10/2023
Ngày có hiệu lực:
18/10/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: QĐ v/v phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023
Ngày ban hành:
17/10/2023
Ngày có hiệu lực:
17/10/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung
Ngày ban hành:
29/09/2023
Ngày có hiệu lực:
29/09/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v cập nhật mẫu, biểu giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động nước ngoài bằng tiếng Việt và tiếng Anh
Ngày ban hành:
29/03/2022
Ngày có hiệu lực:
29/03/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực