Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (938)
Trích yếu: Về việc thực hiện Công văn số 7133/BYT-BH ngày 03/11/2023 của Bộ Y tế
Ngày ban hành:
07/11/2023
Ngày có hiệu lực:
07/11/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19/10/2023 của Chính phủ
Ngày ban hành:
07/11/2023
Ngày có hiệu lực:
07/11/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công nhận kết quả kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc BHXH TP.Hồ Chí Minh năm 2023
Ngày ban hành:
07/11/2023
Ngày có hiệu lực:
07/11/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo công nhận kết quả kỳ tiếp nhận vào làm viên chức tại các đơn vị chuyên môn giúp việc Tổng Giám đốc năm 2023
Ngày ban hành:
30/10/2023
Ngày có hiệu lực:
30/10/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc ban hành Kế hoạch Kiểm soát, quản lý bền vững dịch bệnh COVID-19 giai đoạn 2023-2025
Ngày ban hành:
29/10/2023
Ngày có hiệu lực:
29/10/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2023
Ngày ban hành:
26/10/2023
Ngày có hiệu lực:
26/10/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước
Ngày ban hành:
25/10/2023
Ngày có hiệu lực:
25/10/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 75/2023/NĐ-CP
Ngày ban hành:
24/10/2023
Ngày có hiệu lực:
24/10/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực